Støtskader

Dyrkerinfo: Mekaniske skader ved opptak og innlagring

Støtskader og svake mekaniske skader har vært et problem på flere potetpartier Hvebergsmoen har mottatt til pakking i høst. Det er ikke mulig å sortere vekk støtskader ettersom disse i liten grad synes utenpå potetene. Partier med mye støtskader blir avvist.

Det er viktig å følge med på problemet under opptak og innlagring. For å kontrollere om potetetene får støtskader tas prøver fortløpende under opptak. Prøvene må stå et døgn etter at de er tatt opp slik at skadene får utviklet seg til å bli synlig. For å kontrollere prøvene på en god måte må de vaskes og gjennomskjæres. Under er det bilder av poteter med støtskader.

Ved funn av støtskader i potetene må det gjøres tiltak for å løse problemet med en gang.
Opptakeren må stilles inn optimalt og kjøres riktig. Lavere turtall på opptakeren reduserer kraften i de slagene potetene får så lenge den går riktig. Forsiktig håndtering under tømming og etterpå er også viktig. Alt dette gjør at potetene utsettes for minst mulig risting og færrest mulig støt gjennom opptaket og etterpå.
Dersom det fortsatt blir støtskader må opptaket utsettes slik at potetene får modne ordentlig.