Vekstavslutning

Dyrkerinfo: Planlegging fram mot vekstavslutning og opptak av lagringspoteter

Tørråtestrategi
Dersom det ikke er tørråte i åkeren så sprøytes det med tørråtemiddel fram til ei uke før vekstavslutning. Siste sprøyting kan med fordel være med Ranman da den har noe sporedrepende effekt.

Dersom det er noen tørråteblader i åkeren så må sprøyteintervallet fram til vekstavslutning ikke være mer en 7 dager.

Etter Reglonesprøyting går det bare noen timer til potetriset ikke er mottakelige for tørråtesmitte. Generelt er det derfor unødvendig å blande tørråtemiddel med Reglone. Unntaket er kraftige tørråteangrep med sporeproduksjon i bladverket. Da kan det være aktuelt å blande inn Ranman.

Tidspunkt for opptak
Potetopptakinga skal starte så tidlig at den de fleste år blir ferdig mens poteten har en temperatur som gjør dem robuste under opptak og som muliggjør en sårhelingsperiode.

For å få til optimal sårheling må potetene ha en knolltemperatur på minst 12 C ved opptak. Etter hvert som potetene blir kaldere blir de mer utsatt for mekaniske skader og sårhelinga blir vanskeligere. Tommelfingerregelen har vært at opptaket bør være ferdig senest ved 8 graders temperatur i knollen.

For de fleste av våre produsenter betyr det at potetopptakinga må være ferdig mellom 25. September og 1. Oktober.

Tidspunkt for vekstavslutning
Veksten skal avsluttes så tidlig som det er nødvendig for at potetene skal bli skallfaste før opptak.

Skallet på potetene begynner å feste seg litt 8-9 dager etter vekstavslutning. Helt skallfaste er de først etter mellom 14 og 21 dager. Potetsort, temperatur og modningsgrad virker inn på dette.

Dersom potetene blir i jorda lenger en tre uker etter vekstavslutning begynner kvaliteten sakte og reduseres.

Generelt vil vi helst at potetene får vokse fram til riktig størrelse. Dersom det utvikler seg flatskurv, vekstsprekker eller andre kvalitetsfeil på noen skifter så kan vi vurdere tidspunkt for vekstavslutning i felleskap.

Vekstavslutningsmetoder

Reglonesprøyting

 • Sprøyting gir mindre kjøring mellom potetreikene en risknusing.
 • Reglone har 8 dagers behandlingsfrist og kan kun brukes mellom klokka 11.00 og 15.00 om dagen.
 • Unngå sprøyting når det er veldig tørt i jorda, når det er bløte blader, eller ved kombinasjon av høy luftfuktighet og gråvær. Reglone kan gi karstrengsnekroser.
 • Reglone er regnfast 10-30 minutter etter sprøyting. Været før og under sprøyting er derfor viktigere en været etter sprøyting.
 • Anbefalt væskemengde er 20-40 l/daa og anbefalt væsketrykk 3-5 bar. På luftassisterte sprøyter kan væskemengden reduseres noe.
 • En Reglonesprøyting er tilstrekkelig ved tydelige tegn på modning av potetene eller ved liten rismengde. Anbefalt dose til en gangs sprøyting er 300 ml/daa.
 • To sprøytinger er nødvendig når riset er umodent eller det er store mengder ris. Det skal være 3-4 dager mellom 1. og 2. sprøyting slik at riset åpnes før siste sprøyting. Anbefalt dosering 1. sprøyting 150ml/daa. Anbefalt dosering 2. sprøyting 200-250ml/daa.

Risknusing

 • Veksten stopper litt raskere enn med sprøyting.
 • Reikene må være godt hyppet slik at potetene ikke graves frem av traktorhjulene.
 • Stilkene som står igjen etter knusing må ikke være kortere en at potetopptakeren klarer å skille dem fra potetene.
 • Ved økologisk produksjon er det viktig å knuse i tørt vær for å unngå tørråtesmitte.

Kombinert risknusing og Reglonesprøyting

 • Knus toppen av riset slik at stengler og resterende blader blir godt synlig.
 • 1-2 dager etter knusing sprøytes det med Reglone. Anbefalt dosering av Reglone er 150 ml/daa.