Finnskogpotet-FV130229-web

Hvebergsmoen opplever økende etterspørsel etter småpoteter i forbrukerpakninger

Vi etterspør derfor volumer av Asterix og Folva tatt ut på opptager. Oppgjørspris vil ligge på 6 kr for utpakket vare i 28-38 mm fraksjon fritt levert Hvebergsmoen.

Meld inn anslått volum før opptak og sort til Mottaket på Hvebergsmoen så raskt som mulig.
Slik at vi kan danne oss et bilde av tilgjengelig volum og kvalitet så raskt som mulig.

For innmelding send mail eller ring oss.
tom.flaseth@bama.no
Tlf 62946522