Om Hvebergsmoen

Hvebergsmoen Potetpakkeri AS på Grinder i Grue kommune i Solør ble etablert i 1985. At man valgte å legge et potepakkeri hit har en meget enkel forklaring. Over 30 % av landets potetproduksjon foregår i dette området. Her er det samlet en utrolig kunnskap om landbruk generelt, og potet spesielt.

 

Hvebergsmoen har som mål å være å forbli Norges ledende potetpakkeri, med fokus på kvalitet, leveringspresisjon og fornyelse, tar pakkeriet stadig nye skritt for å utvikle seg ytterligere.

Utvikling og gründerholdning har alltid vært et varemerke for pakkeriet. Innovasjon og utviklingsprosjekter sammen med våre kunder er et drivende kriterie i vårt arbeid. Utvikling foregår i tett dialog med forbrukere, kunder og leverandører.

Fra sin spede begynnelse i 1985 har pakkeriet hatt et jevntet økende volum, fått nye pakkeløsninger og vært fleksible. Pakkeriet pakker i dag ca. 30.000 tonn, og har stort sett mulighet for å pakke alle tenkelige forpakkningsløsninger som kunden etterspør.

Vår målsetting er å være tilbyder av de løsningene våre kunder etterspør, og ikke minst være 100 % leveringsdyktige på det som etterspørres.

Vår lange og brede erfaring skal komme kunden til gode, skape økt salg i butikkene og ikke minst en økende bruk av potet.

Hvebergsmoens historie

Hvebergsmoen potetpakkeri ble etablert av Knut A. Bakken på Grinder i 1985, som tidligere på 80-tallet hadde overtatt Grinder Gård og så behovet for et potetpakkeri i distriktet.

Det første året ble det pakket 700 tonn poteter og det var 5 ansatte. I begynnelsen var det stort sett bare pakking til Coop, senere kom også Bama inn og det ble en betydelig økning i volumene.

I 1996 ble det bygget ut for mellom 18 til 19 milllioner kroner og allerede var Hvebergsmoen Norges største pakkeri.

Samme år ble det satset på edelpotet, en halvkokt potet som skulle ta opp kampen med ris og pasta. Og under lanseringen sa Knut A. Bakken, at «nå er det slutt på å slite». Potetene er klare etter bare 10 minutter.

Dette året ble arbeidsstokken økt betraktelig, og i løpet av 1997 ble arbeidsstokken doblet til 27 personer.

I 1998 var produksjonen oppe i hele 20.000 tonn ferdig pakket vare og var da en av landets største på potet.

I 2001 besøkte daværende landbruksminister Bjarne Håkon Hansen bedriften. Han ble mektig imponert og var klar på at bøndene må bli mer forbrukerbevisste.

I 2002 ble det etablert et nytt selskap der Bama Gruppen eide 51,1%, og Bakken eide 48,9% av selskapet. Samme år vedtok kommunestyret i Grue å si ja til å kjøpe et renseanlegg til 6,5 MNOK og gi bedriften billigere vann. Renseanlegget ble bygget av Knut A. Bakken. De fleste i kommunestyret var positive til subsidieringen, men selvsagt var det skeptikere også.

4. mars 2004 var det offisiell åpning av et nytt byggetrinn på Hvebergsmoen. Under åpningen ble det fra bøndenes side nevnt at det hadde vært en del skepsis til et slikt gigantanlegg for potetpakking, men ingen produsenter har så langt druknet i systemet presiserte Halvor Kirkemo. Styreleder Øyvind Briså, uttalte at Bama ville aldri ha lagt et pakkeri her oppe dersom de ikke ønsket å satse på norsk potet.

I 2013 ble det investert store summer i automatisering hadde ved dette tidspunktet en omsettning på 220 MNOK, og en kapasitet på 40000 tonn ferdig pakket vare.

Vi er stolte av å kunne si at Hvebergsmoen i dag er et av europas mest moderne pakkeri for potet.